SBKOFFIE.COM > ITALIANO > TERMS OF USE

Terms of use

Disclamer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is SBKoffie.com niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zonder verzendingskosten.

Fouten voorbehouden

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van SBKoffie.com benodigd.

Developed by GXPMEDIA.COM